HEM

SOLAR - på latin betyder solens, från solen.

Känslor
Att uppleva känslor är något som är högst mänskligt. Känslor binder oss samman men kan också sära på oss och plåga oss, känslor är nödvändiga för att förstå oss själva och andra.
Mod
Trots den stora betydelse som våra känslor har för vårt liv så har många människor liten kunskap om sitt eget känsloliv. Modet att våga bli känslomedveten kan tränas upp.
När Du vet vad Du känner och varför, kan Du lättare hantera Ditt liv. Med ökad känslomedvetenhet kan Du få mer förståelse för Dig själv och ett annat sätt att förhålla Dig till Dina problem och Dina relationer.

SOLARO's vision är att arbeta med människor på olika sätt, som att:

1.
Handleda
2.
Coacha
3.
Behandla
4.
Vägleda
5.
Undervisa
6.
Föreläsa
7.
Informera
8.
Utveckla
9.
Forma
10.
Konsultera
11.
Att hjälpa till med självutveckling individuellt eller i grupp på olika sätt


SOLARO's arbete är evidensbaserat med mottot: ”Det som mäts blir gjort!”

Mer om hur och om vad som erbjuds, kan Du läsa under varje rubrik.

SOLARO arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, därför ett eklektiskt* synsätt på arbetet är självklart.

 

*Eklektisk = som försöker förena idéer från olika håll (nationalencyklopedin).


 

 

 

Aktuellt >>>

 

Kontakt information

Solaro KM
E-mail:  info@solaro.se 
Tel.: +46 70-740 51 46