TJÄNSTER

SOLARO erbjuder tjänster som:

1. Handledning
2. Coaching - Vägledning
3. Teambuilding - Bygga fungerande arbetslag
4. Konflikthantering
5. Medling
6. Relationsutveckling
7. Organisationsutveckling
8. Grupprocessutveckling

 

 


 

 

 

 

Kontakt information

Solaro KM
E-mail:  info@solaro.se 
Tel.: +46 70-740 51 46